Skip Navigation

Redhawks Athletics

Goshen High School

.

Redhawks Athletics

Goshen High School

Redhawks Athletics

Goshen High School

Game Summaries & Headlines.

Game Summary

7 months ago

Boys Varsity Wrestling vs. Multiple Opponents

Game Date
Nov 24, 2018

Goshen 69 Daleville 9

Goshen 42 McCutcheon 32

Goshen 56 Columbia City 24

Goshen 81 Twin Lakes 0

Goshen 16 Harrison 46

Goshen 45 Fairhaven 29

Goshen 72 Harrison B 9

Goshen 46 SB Riley 32

Goshen 52 LaPorte 24 

Goshen record 8-1


Skip Spirit Shop Ad
https://goshenredhawks.org
Advertisement Advertisement