Skip Navigation

Redhawks Athletics

Goshen High School

.

Redhawks Athletics

Goshen High School

Redhawks Athletics

Goshen High School

Game Summaries.

Boys Varsity Baseball vs. Multiple Opponents

5 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Multiple Opponents

5 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Jimtown High School

5 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Bethany Christian Schools

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Homestead High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Northwood High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Wawasee High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Concord High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Plymouth High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Elkhart Memorial High Sch

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Northwood High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Warsaw High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Northridge High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. New Prairie High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Wawasee High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Concord High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Plymouth High School

6 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Elkhart Memorial High Sch

6 months ago

Fisher Leads RedHawks to 1st 2019 NLC Victory

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Northridge High School

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Multiple Opponents

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Mishawaka High School

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Jimtown High School

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Elkhart Central High School

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. West Noble High School

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Fairfield High School

7 months ago

Boys Varsity Baseball vs. Fairfield High School

7 months ago


Skip Spirit Shop Ad
https://goshenredhawks.org
Advertisement Advertisement